LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 8
Rozważ następującą sytuację: Twój pacjent, pan Nowak, jest osobą niesamodzielną i nie mówi z powodu choroby. Jego rodzina jest zaniepokojona, że nie jest w stanie wyrazić swoich potrzeb. Jakie strategie komunikacji możesz zaproponować rodzinie?

A.
B.
C.
D.