LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 33
Jako opiekun medyczny, jakie techniki możesz zastosować, aby poprawić komunikację z osobą chorą i niesamodzielną?

A.
B.
C.
D.