LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 9
Jakie są korzyści z efektywnej komunikacji z osobą chorą i niesamodzielną oraz jej rodziną w procesie terapeutycznym?

A.
B.
C.
D.