LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 26
Podczas rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną, zauważyłeś, że pacjent nie utrzymuje kontaktu wzrokowego i wydaje się być zdenerwowany. Jakie jest najbardziej odpowiednie działanie w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.