LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 11
Czyje potrzeby są najważniejsze podczas rozmowy z osobą chorą i niesamodzielną?

A.
B.
C.
D.