LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 21
Jakie jest najważniejsze w efektywnym komunikowaniu się z osobą chorą i niesamodzielną?

A.
B.
C.
D.