LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 8
PacjentOpis zachowania
ACzęsto przerywa rozmowę, wydaje się być zdenerwowany.
BUnika kontaktu wzrokowego, mówi cicho.
CWyraża swoje obawy, często płacze.
DWygląda na zadowolonego, uśmiecha się podczas rozmowy.
Który pacjent najprawdopodobniej wymaga dodatkowego wsparcia emocjonalnego?
A.
B.
C.
D.