LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 7
Pacjentka cierpi na depresję i ma trudności z utrzymaniem higieny osobistej. Jakie działania powinieneś podjąć?

A.
B.
C.
D.