LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 4
Jak choroba i niesamodzielność mogą wpływać na sytuację życiową rodziny osoby chorej?

A.
B.
C.
D.