LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 28
Obserwujesz, że osoba chora i niesamodzielna, której udzielasz opieki, wykazuje objawy depresji. Jakie działanie jest najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.