LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 11
PacjentStan biologicznyStan psychiczny
AStabilnyDepresja
BNiestabilnyStabilny
CNiestabilnyDepresja
DStabilnyStabilny
Z którym z powyższych pacjentów prawdopodobnie będziesz miał najwięcej trudności podczas świadczenia usług pielęgnacyjno-opiekuńczych?
A.
B.
C.
D.