LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 11
Zauważasz, że pacjent, któremu świadczysz usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, ma coraz większe trudności z poruszaniem się. Jakie działania powinieneś podjąć w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.