LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 11
Załóżmy, że masz do wykonania następujące czynności pielęgnacyjne u osoby chorej i niesamodzielnej:
Lp.CzynnośćPlanowany czas wykonania
1.Kąpiel30 minut
2.Zmiana opatrunków15 minut
3.Pomoc w spożywaniu posiłku20 minut
4.Ćwiczenia rehabilitacyjne40 minut
Zauważasz, że stan zdrowia pacjenta pogorszył się i wymaga natychmiastowej konsultacji z lekarzem prowadzącym, która potrwa około 30 minut. Jak powinieneś zmodyfikować plan czynności pielęgnacyjnych?
A.
B.
C.
D.