LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 32
Pacjent, który jest niesamodzielny, ma trudności z jedzeniem. Jak powinieneś postępować w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.