LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 13
Jaki jest najważniejszy cel profilaktyki przeciwodleżynowej u osób niesamodzielnych?

A.
B.
C.
D.