LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 16
Podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej, jakie jest prawidłowe ułożenie pacjenta podczas mycia ciała?

A.
B.
C.
D.