LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 33
Podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej, jakie jest prawidłowe zastosowanie rękawiczek jednorazowych?

A.
B.
C.
D.