LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 19
Zaznacz prawidłową kolejność etapów sterylizacji narzędzi medycznych.

A.
B.
C.
D.