LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 22
Załóżmy, że masz do wyboru następujące metody sterylizacji: autoklawowanie, promieniowanie gamma, sterylizacja chemiczna i sterylizacja gazowa. Którą z nich wybierzesz do sterylizacji narzędzi wykonanych z tworzyw sztucznych?

A.
B.
C.
D.