LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 36
Metoda sterylizacji Czas sterylizacji
Autoklawowanie 15 minut
Sterylizacja gazowa 10 godzin
Sterylizacja chemiczna 30 minut
Promieniowanie gamma 5 godzin
Na podstawie powyższej tabeli, która metoda sterylizacji jest najkrótsza czasowo?
A.
B.
C.
D.