LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 38
Jaka jest różnica między aseptyką a antyseptyką?

A.
B.
C.
D.