LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 7
Podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej, jakie są główne cele stosowania zasad aseptyki i antyseptyki?

A.
B.
C.
D.