LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 39
Wyjaśnij, dlaczego podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej, opiekun medyczny powinien zawsze nosić rękawice jednorazowe?

A.
B.
C.
D.