LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 6
Jaki jest najważniejszy element w zasadach aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej?

A.
B.
C.
D.