LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 11
Podczas karmienia osoby chorej i niesamodzielnej drogą dojelitową przez zgłębnik, co powinno być zrobione przed podaniem pokarmu?

A.
B.
C.
D.