LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 18
Podczas karmienia osoby chorej i niesamodzielnej drogą doustną, jakie jest najważniejsze działanie, które powinno być podjęte, aby zapobiec zadławieniu?

A.
B.
C.
D.