LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 3
Podczas wymiany worka stomijnego u pacjenta, jaki krok powinieneś wykonać pierwszy?

A.
B.
C.
D.