LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Pytanie nr 32
Podczas edukacji pacjenta w zakresie higieny osobistej, zauważasz, że pacjent ma trudności z zrozumieniem Twoich instrukcji. Jakie jest najodpowiedniejsze działanie w tej sytuacji?

A.
B.
C.
D.