LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 2

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 30
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca różne metody edukacji zdrowotnej. Wybierz odpowiedź, która najlepiej opisuje rolę opiekuna medycznego w kontekście tych metod.
Metoda Opis
Prezentacje Informacje są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
Demonstracje Opiekun medyczny pokazuje, jak wykonać określoną czynność.
Dyskusje Opiekun medyczny prowadzi dyskusję na określony temat.
A.
B.
C.
D.