LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 37
Podczas edukacji zdrowotnej pacjenta dotyczącej higieny osobistej, pacjent wyraża obawy o swoją prywatność. Jak powinieneś zareagować?

A.
B.
C.
D.