LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 28
Pacjent, któremu pomagasz, ma problemy z poruszaniem się. Które z poniższych działań będzie najbardziej odpowiednie, aby pomóc mu utrzymać aktywność fizyczną?

A.
B.
C.
D.