LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 1
Pacjent, którego opiekujesz, ma trudności z jedzeniem samodzielnie. Jakie działanie będzie najbardziej odpowiednie?

A.
B.
C.
D.