LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 4

Pytanie nr 12
Pacjent, którego opiekujesz, ma problemy z utrzymaniem higieny osobistej. Jak powinieneś postąpić?

A.
B.
C.
D.