LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 3

Pytanie nr 3
Pacjent, który został niedawno przyjęty do placówki, wyraża niezadowolenie z pobytu. Jakie jest najważniejsze działanie, które powinieneś podjąć jako opiekun medyczny?

A.
B.
C.
D.