LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED3 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 29
Pacjent Problem
A Trudności z akceptacją nowego otoczenia
B Problemy z komunikacją z personelem
C Niechęć do uczestnictwa w aktywnościach grupowych
D Brak apetytu i odmowa jedzenia
Który z powyższych pacjentów najprawdopodobniej potrzebuje wsparcia psychologicznego?
A.
B.
C.
D.