LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 11
W kontekście układu krążenia, zidentyfikuj, który z poniższych opisów najlepiej pasuje do funkcji erytrocytów (czerwonych krwinek).

A.
B.
C.
D.