LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 9
Rozważ następujący scenariusz: Pacjent ma problemy z trawieniem tłuszczów. Który z poniższych układów najprawdopodobniej nie funkcjonuje prawidłowo?

A.
B.
C.
D.