LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 39
Zidentyfikuj, która z poniższych sytuacji najprawdopodobniej spowoduje niezgodność fizyczną podczas sporządzania leku aptecznego.

A.
B.
C.
D.