LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 32
Podczas sporządzania leku aptecznego zauważasz zmianę koloru roztworu. Co to oznacza?

A.
B.
C.
D.