LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 33
Zgodnie z receptą, pacjent powinien otrzymać lek zawierający 10% roztworu kwasu salicylowego. Maksymalna dawka kwasu salicylowego dla dorosłego na dobę to 100mg. Czy taka dawka jest bezpieczna?

A.
B.
C.
D.