LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 34
Podczas przygotowywania leków w dawkach dziennych, jaką rolę pełni technik farmaceutyczny?

A.
B.
C.
D.