LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 8
SubstancjaTemperatura topnienia
Substancja A150°C
Substancja B200°C
Substancja C250°C
Na podstawie powyższej tabeli, wskaż, która metoda analityczna byłaby najbardziej odpowiednia do identyfikacji substancji na podstawie temperatury topnienia.
A.
B.
C.
D.