LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 6
Rozważasz wykorzystanie metody ekstrakcji do izolacji składnika aktywnego z rośliny leczniczej. Który z poniższych czynników będzie najbardziej wpływał na efektywność procesu ekstrakcji?

A.
B.
C.
D.