LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 22
Przeprowadzasz badanie dostępności farmaceutycznej substancji czynnej z tabletek. Zgodnie z procedurą, pozwoliłeś tabletkom na rozpuszczenie się w odpowiednim medium przez określony czas. Następnie poddajesz roztwór analizie ilościowej. Jakie jest główne założenie tej metody?

A.
B.
C.
D.