LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 37
Podczas analizy ilościowej substancji czynnej z leku, wykorzystujesz metodę spektrofotometryczną. Co musisz zrobić przed przystąpieniem do pomiaru absorbancji próbki?

A.
B.
C.
D.