LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 39
Określ, który z poniższych produktów jest klasyfikowany jako środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

A.
B.
C.
D.