LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 21
Podaj przykład rośliny leczniczej zawierającej glikozydy nasercowe - substancje czynne o silnym działaniu na serce.

A.
B.
C.
D.