LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 1

Pytanie nr 6
Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca kroki postępowania reklamacyjnego w aptece. Który z kroków jest niepoprawny?
Krok Opis
1 Przyjęcie reklamacji od klienta
2 Kontakt z producentem w celu zgłoszenia problemu
3 Wydanie klientowi nowego leku bez oczekiwania na odpowiedź producenta
4 Informowanie klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego
A.
B.
C.
D.