LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 29
Klient zgłasza reklamację dotyczącą leku, twierdząc, że termin ważności został przekroczony. Jako technik farmaceutyczny, jakie jest Twoje pierwsze działanie?

A.
B.
C.
D.