LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - TEST WIEDZY NR 5

Pytanie nr 26
Co stanowi podstawę prawną do prowadzenia postępowania reklamacyjnego w aptece?

A.
B.
C.
D.